การติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์

การติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์

การติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์

การติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ตัวใหม่แทนตัวเก่าที่เสียแล้ว

  • 1. ก่อนนำแบตเตอรี่รถยนต์ตัวเก่าออกควรจำตำแหน่งขั้วบวกและขั้วลบให้ดี เพื่อที่จะวางแบตเตอรี่รถยนต์ลูกใหม่ได้ถูกต้อง
  • 2. ดึงสายดินซึ่งต่อไปยังตัวรถออก เพื่อป้องกันการลัดวงจร ซึ่งอากเกิดจากขั้วอื่นไปแตะตัวถัง
  • 3. ยกแบตเตอรี่ตัวเก่าออกจากแท่นรอง แล้วทำความสะอาดสายไฟและแท่นรองพร้อมทั้งตรวจสายบริเวณตัวถังพร้อมทั้งขัดทำ ความสะอาดเพื่อให้กระแสเดินได้สะดวก
  • 4. เขียนวันที่เริ่มใช้งานไว้บนแบตเตอรี่ลูกใหม่ด้วยสี เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงภายหลัง จากนั้นวางแบตเตอรี่ลูกใหม่บนแท่นรองพร้อมทั้งยึดให้แน่น
  • 5. ใส่หัวขั้วบวกของแบตเตอรี่ ก่อนใส่ต้องตรวจให้มั่นใจเสียก่อน โดยขั้วบวกจะมีลักษณะใหญ่กว่าขั้วลบ จากนั้นใส่หัวขั้วลบแล้วขันขั้วทั้งสองให้แน่น ให้ทาน้ำมันวาสลินหรือจารบี เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาที่ขั้ว เป็นตะกั่วซัลเฟต ซึ่งมีลักษณะเป็นผงสีขาว
  • 6. ก่อนติดเครื่องยนต์ ต้องตรวจขั้วให้มั่นใจว่าต่อถูกต้องโดยทดสอบอย่างง่ายๆ คือเปิดไฟหน้ารถ สังเกตุดูแอมมิเตอร์ เข็มแอมชี้ไปทาง (-) ลบ แสดงว่าต่อถูกต้อง

Share this Post: