อายุงานแบตเตอรี่แห้ง

อายุงานแบตเตอรี่แห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ที่เรียกว่าแบตเตอรี่แห้งเป็นอย่างไรครับ อายุการใช้งานนานแค่ไหน

แบตเตอรี่แห้งก็เหมื่อนกับแบตเตอรี่ทั่วไปครับ เป็นแบตเตอรี่รถยนต์ชนิดตะกั่วกรด เพียงแต่ผู้บริโภคไม่เห็นช่องเติมน้ำกลั่น เหมื่อนแบตเตอรี่ธรรมดา (แบตเตอรี่เปียกหรือแบตเตอรี่น้ำ) หรอกครับ (ดูจากรูปนะครับ) และเทคนิคการออกแบบ วัสดุ น้ำกรดและแผ่นธาตุที่ใช้ข้างในแบตเตอรี่แห้งจะเป็นสูตรของแต่ละยี่ห้อนะครับซึ่งน้ำกรดจะระเหยตัวได้ยากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป จากการสำรวจพบว่าแทบไม่มีแบตเตอรี่แห้งที่ไม่มีน้ำกรดที่ขายในตลาดเมืองไทยหรอกครับเพราะราคาแพงมาก แต่ศัพท์แบตเตอรี่แห้งเป็นศัพท์ทางการตลาดที่ใช้โปรโมทสินค้าหรือผู้บริโภคเรียกกันเองครับ (ที่จริงเราเรียกกันว่า แบตเตอรี่ MF แบบเห็นรูเติมน้ำ หรือแบตเตอรี่ SMF แบบไม่เห็นรูเติม)

แบตเตอรี่

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แห้งส่วนมากจะอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ปี หรือ 50,000 ถึง 70,000 กิโลครับ อันนี้หมายถึงจากวันผลิตนะครับ ถ้าไปเจอร้านที่ขายแบตเตอรี่เก่าเก็บ ค้างสต๊อก อายุงานก็น้อยลงตามลำดับนะครับ หรือถ้าระบบไฟฟ้าของรถยนต์ไม่คงที่ แบตเตอรี่แห้งอายุก็จะสั้นลงตามลำดับครับ

Share this Post: