การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์และการต่อพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ฉุกเฉิน เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์ไฟหมด และจำเป็นต้องอัดกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่โดยไม่มีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ สามารถต่อพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ลูกที่ไฟหมดเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์ของรถอีกคันได้ โดยทำดังนี้ จอดรถใกล้กัน แต่อย่าให้สัมผัสกัน ใช้สายพ่วงที่ใหญ่และไม่ยาวเกินไป ... อ่านต่อ ...

วิธีหาเลือกซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ที่เหมาะสมกับรถยนต์ของท่าน

วิธีหาเลือกซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ที่เหมาะสมกับรถยนต์ของท่าน

1.ก่อนอื่นท่านต้องเลือกร้านแบตเตอรี่ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแบตเตอรี่แบบชนิดว่าเป็นมืออาชีพนะครับ ทำไมต้องเป็นแบบนั้นครับ ก็เพราะว่าถ้าร้านแบตเตอรี่รถยนต์ที่ไม่เป็นมืออาชีพอาจจะแนะนำให้ท่านใช้แบตเตอรี่ที่ผิดประเภทหรือไม่เหมาะสมกับรถยนต์ของท่านได้ และท่านอาจจะเสียเงินฟรีๆเพราะท่านจะใช้แบตเตอรี่ดังกล่าวได้ไม่นาน ... อ่านต่อ ...

การติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์

การติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์

การติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ การติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ตัวใหม่แทนตัวเก่าที่เสียแล้ว 1. ก่อนนำแบตเตอรี่รถยนต์ตัวเก่าออกควรจำตำแหน่งขั้วบวกและขั้วลบให้ดี เพื่อที่จะวางแบตเตอรี่รถยนต์ลูกใหม่ได้ถูกต้อง 2. ดึงสายดินซึ่งต่อไปยังตัวรถออก เพื่อป้องกันการลัดวงจร ซึ่งอากเกิดจากขั้วอื่นไปแตะตัวถัง 3. ยกแบตเตอรี่ตัวเก่าออกจากแท่นรอง ... อ่านต่อ ...

หน้าที่ของแบตเตอรี่รถยนต์

หน้าที่ของแบตเตอรี่รถยนต์

หน้าที่ของแบตเตอรี่รถยนต์ 1. จ่ายกระแสให้กับมอเตอร์สตาร์ท (cranking motor) ในการเรื่มเดินเครื่องยนต์ครั้งแรก และจ่ายให้กับระบบจุดระเบิด และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
2. ขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน บางขณะแบตเตอรี่จะต้องจ่ายกระแสไฟออกไปช่วยเยนเนอเรเตอร์เมื่อการใช้แสงสว่าง วิทยุ แอร์ อุปกรณ์ไฟอื่นๆ ซึ่งเกินกว่าค่าพลังงานไฟฟ้าที่เยนเนอเรเตอร์ผลิตได้
อ่านต่อ ...

ประเภทแบตเตอรี่

ประเภทแบตเตอรี่

แบตเตอรี่รถยนต์ชนิดตะกั่วกรดจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ตามคุณสมบัติการใช้งาน ได้ดังต่อไปนี้ครับ 1. Conventional Battery (แบตเตอรี่ ชนิดต้องเติมน้ำกลั่น ตลอดเวลา ) : เป็นแบตเตอรี่ที่อัตราการสูญเสียไอน้ำกรดค่อนข้างมาก ตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากแผ่นธาตุทำจาก ตะกั่วพลวง (Lead Antimony) ทั้งแผ่นธาตุบวก และ แผ่นธาตุลบ ซึ่งแผ่นธาตุที่ทำจากตะกั่วพลวง ... อ่านต่อ ...

ทั้งหมด 7 รายการ