หน้าที่ของแบตเตอรี่รถยนต์

หน้าที่ของแบตเตอรี่รถยนต์

หน้าที่ของแบตเตอรี่รถยนต์

1. จ่ายกระแสให้กับมอเตอร์สตาร์ท (cranking motor) ในการเรื่มเดินเครื่องยนต์ครั้งแรก และจ่ายให้กับระบบจุดระเบิด และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
2. ขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน บางขณะแบตเตอรี่จะต้องจ่ายกระแสไฟออกไปช่วยเยนเนอเรเตอร์เมื่อการใช้แสงสว่าง วิทยุ แอร์ อุปกรณ์ไฟอื่นๆ ซึ่งเกินกว่าค่าพลังงานไฟฟ้าที่เยนเนอเรเตอร์ผลิตได้
3. แบตเตอรี่จะเป็นตัวยืนให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้ในรถยนต์ กรณีเยนเนอเรเตอร์เกิดขัดข้อง

ระบบการทำงานของแบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่รถยนต์เปรียบเสมือนขุมกำลังไฟสำรองที่ใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ และจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในรถยนต์ แต่มิได้หมายความว่าแบตเตอรี่เป็นต้นกำเนิดไฟที่จะจ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ต่างๆในรถของท่านตลอดเวลา หรือพูดอีกนัยหนึ่งแบตเตอรี่รถยนต์คือแหล่งพลังไฟสำรองสำหรับรถของท่าน ไดชาร์จจะทำหน้าที่เป็นต้นกำเนิดของขุมพลังไฟในรถท่าน และคอยจ่ายไฟไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของรถยนต์โดยผ่านแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์ของท่าน ดังนั้นแบตเตอรี่จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทั้งรองรับการจ่ายไฟเข้าของไดชาร์จและจ่ายไฟออกเมื่อรถของท่านต้องการกำลังไฟที่เพิ่มมากขึ้นขณะเดินทางยามค่ำคืน หรือเพื่อใช้สำหรับเครื่องเสียงที่ท่านนิยมติดตั้งเพิ่ม

เมื่อไดชาร์จเสีย รถของท่านก็ไม่มีแหล่งกำเนิดไฟหลักที่จะอัดไฟเข้าแบตเตอรี่ได้ ในที่สุดรถของท่านก็ไม่สามารถวิ่งต่อไปได้เนื่องจากไม่มีแหล่งกำเนิดไฟ ในทางตรงกันข้ามถ้าแบตเตอรี่รถยนต์ของท่านเสียหรือเสื่อมสภาพ รถของท่านยังคงวิ่งต่อไปได้ แต่เมื่อใดที่ท่านดับเครื่องยนต์หรือขับรถในรอบเดินเบา แบตเตอรี่รถยนต์จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะรถของท่านจะไม่สามารถสตาร์ทติดได้อันเนื่องมาจากรถของท่านไม่มีแหล่งกำลังไฟสำรองที่จะใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์

Share this Post: