ลักษณะไดชาร์จผิดปกติ

ลักษณะไดชาร์จผิดปกติ

ลักษณะไดชาร์จทำงานผิดปกติจะส่งผลเสียแก่แบตเตอรี่รถยนต์

การ อัดไฟมากเกินไป (Over charging)จะทำให้แบตเตอรี่เสียเร็วขึ้น อายุการใช้งานสั้นลง สำหรับในรถยนต์การอัดไฟมากเกินไป อาจเกิดจากความบกพร่องของเรกูเรเตอร์ ซึ่งจะทำให้เกิดผลดังนี้

1. ทำให้น้ำยาอิเลคทรอไลด์แตกตัวเป็นไฮโดรเจน และอ๊อกซิเจนมากเกินไปแก๊สที่เกิดขึ้นจะไปเกาะบนแผ่นบวกและแผ่นลบ ทำให้เนื้อธาตุบนผิวหลุดไป

2. น้ำยาอิเลคทรอไลด์จะหมดเร็วกว่าปกติซึ่งจะต่ำกว่าแผ่นบวกและแผ่นลบ แผ่นบวกและลบที่แห้งจะสัมผัสอากาศจะแข็งตัว ส่วนที่เป็นน้ำกรดก็จะกัดกร่อนอย่างแรง เพราะน้ำกรดที่เหลือมีความเข้มข้นมากกว่าปกติ และมีผลต่อแผ่นกั้นด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดลัดวงจรทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

3. ทำให้เกิดความร้อนสูงขึ้นภายในแบตเตอรี่ ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อแผ่นบวกและลบตลอดจนแผ่นกั้น

4. เมื่ออุณหภูมิสูงนานๆ จะทำให้แผ่นบวกและลบอาจ บิด คด งอ ซึ่งจะบีบแผ่นกั้นระหว่างแผ่นบวกและลบระหว่างเซลล์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจร

5. ภายในแบตเตอรี่มีสิ่งสกปรกหล่นลงไปในเซลล์ ซึ่งไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยา แต่จะลัดวงจร ดังนั้นอายุจะสั้น

การ อัดไฟน้อยเกินไป (Upper charging)ซึ่งเกิดขึ้นในทางตรงกันข้าม ซึ่งอาจเกิดจากข้อบกพร่องจากเรกูเรเตอร์ หรือเกิดจากเยนเนอเรเตอร์ ก็จะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงโดยผลเกิดขึ้นมีดังนี้

1. เกิดซัลเฟต (SO4) เกาะบนแผ่นบวกและลบมากมาก ซึ่งจะทำให้เป็นผลึกแข็งตัว และไม่สามารถจะทำปฏิกิริยากลับคืนได้อีก แม้ว่าแบตเตอรี่จะมีการอัดไฟเพิ่มอีก ดังนั้นความจุของแบตเตอรี่จะลดลง ผลอันนี้จะทำให้แผ่นธาตุงอหรือแตกหัก ทำให้เกิดการลัดวงจรได้เช่นกัน ในที่สูงอายุการใช้งานก็จะสั้นลง

2. น้ำยาอิเลคทรอไลด์ อาจแข็งตัวเมื่ออากาศเย็นมาก จะทำให้แบตเตอรี่ไม่สามารถจ่ายพลังงานได้เต็มที่ ในการสตาร์ทหรืออื่นๆ อายุการใช้งานก็จะสั้นลง

Share this Post: