การรับประกันแบตเตอรี่รถ

การรับประกันแบตเตอรี่รถ - บริษัท โชคบัญชา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เงื่อนไขการรับประกัน จะรับผิดชอบรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่รถยนต์ โดยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ ในกรณีดังต่อไปนี้

เมื่อความเสียหายเกิดจากการผิดพลาดจากโรงงาน
 • การประกอบกลับช่องเชล (Cell Reversal)
 • ซ๊อตหรือลัดวงจรภายใน (Internal Cell Short Circuit)
 • แกนขาด สะพานไฟขาด (Disconnection)
 • แกนขั้วขาด (Terminal / pole Disconnection)
ระยะเวลาในการรับประกัน และสินค้าที่รับประกัน
 • การรับประกันแบตเตอรี่รถเป็นเวลา 12 เดือน
 • การรับประกันแบตเตอรี่รถ โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการเคลมโรงงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และมีแบตเตอรี่ลูกสำรองให้ใช้ระหว่างการเคลม ถ้าแบตเตอรี่รถยนต์ดังกล่าวเกิดความเสียหายมาจากโรงงาน
ข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการรับประกัน
 • พ้นระยะเวลาการรับประกันของทางบริษัทฯ
 • มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข วันเดือนปี ที่จำหน่าย และไม่ระบุวันที่ใช้งาน
 • ความเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องของผู้ใช้
  • ระบบไฟของรถยนต์มีไฟรั่วเกิน 0.1 แอมแปร์
  • ระบบไดสตาร์ทและไดชาร์จของรถยนต์ทำงานผิดปกติ ซึ่งไม่สามารถชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ได้ระหว่าง 13.8 ถึง 14.5 โวลต์
  • เติมสารที่ไม่บริสุทธิ์ หรือสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกรดกำมะถันเมื่อเริ่มใช้งานแบตเตอรี่
  • เติมน้ำกรดกำมะถันที่ไม่ได้ค่าความถ่วงจำเพาะมาตรฐานตามที่กำหนดเมื่อเริ่มใช้งานแบตเตอรี่
  • เติมน้ำกลั่นมากเกินกว่าระดับสูงสุดที่กำหนดไว้บนแบตเตอรี่หรือมีการหกล้น
  • เปลี่ยนถ่ายน้ำกรดกำมะถันหรือเติมกรดกำมะถันเพิ่มหลังจากมีการใช้งานแล้ว (หรือมีการคว่ำหม้อจะเกิดระเบิดได้)
  • เปลือก แตก รั่ว ซึม จากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม
  • ระเบิด แตก หรือเชล เสียหายจากการลัดวงจรจากภายนอก
  • การอัดประจุไฟมากเกินไป (Overcharging) หรือการขาดการอัดประจุไฟ (Over discharging)
  • เปลือกแตก แกนขาด ขั้วขาด หรือหัก จากการทุบหรือกระแทกจากภายนอก
 • เสียหายเกิดจากการขาดการบำรุงรักษาเท่าที่จำเป็น
  • ขาดการเติมน้ำกลั่นเมื่อต้องการ (Dry conditioned)
  • ขาดการทำความสะอาดที่สมควร จุกระบายอากาศอุดตัน อันทำให้เกิดการระเบิด แตกเสียหาย
  • สาเหตุอันเกิดจากความผิดพลาดจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับ แบตเตอรี่ ทำให้เกิดความเสียหาย (เช่น ชาร์จไฟผิดขั้ว)
  • ความเสียหายเกิดจากขนส่งที่มิใช่ผู้ผลิต หรือ ผู้จำหน่าย
ข้อปฏิบัติเมื่อเคลมการรับประกัน
 • เมื่อเกิดการทำงานผิดปกติของแบตเตอรี่รถยนต์หรือรถสตาร์ทไม่ติด โทรแจ้งโชคบัญชาแบตเตอรี่ ที่เบอร์ 080-963-6661, 082-963-4446 ตลอด 24 ชม
 • พนักงานของทางโชคบัญชาแบตเตอรี่จะสอบถามสาเหตุของการสตาร์ทไม่ติด และวิเคราะห์ให้ท่านทราบพร้อมข้อแนะนำ ถ้าอาการเกิดจากแบตเตอรี่รถยนต์ ร้านโชคบัญชาแบตเตอรี่จะส่งพนักงานไปตรวจสอบให้ท่านทันทีตามเวลานัดหมาย
 • เมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วว่ารถของท่านสตาร์ทไม่ติดเพราะอะไร พนักงานจะทำการแจ้งให้ท่านทราบในกรณีต่างฯดังต่อไปนี้
  • ถ้าแบตเตอรี่มีปัญหามาจากโรงงานผู้ผลิต พนักงานจะดำเนินการนำแบตเตอรี่สำรองใส่ให้ท่านใช้งานก่อนชั่วคราวทันที และนำแบตเตอรี่ของท่านมาตรวจสอบภายในเวลา 3 ถึง 7 วัน ถ้าแบตเตอรี่คลายประจุไฟฟ้าหลังจากการชาร์จไฟ ทางบริษัทฯจะนำแบตเตอรี่รถยนต์ลูกใหม่ไปใส่ให้ท่านทันที่
  • แต่ถ้าไม่สามารถระบุสาเหตุได้ เราจะดำเนินการเคลมที่โรงงานแทนท่านและยังคงให้ท่านใช้แบตเตอรี่สำรองของเราตลอดระยะเวลาของการเคลม
  • เมื่อทำการตรวจสอบแล้วแบตเตอรี่ไม่เสียมาจากโรงงานผู้ผลิต หรือเสียจากปัจจัยอื่นๆ ทางร้านจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ แล้วนำแบตเตอรี่ลูกเดิมของท่านพร้อมชาร์จไฟไปเปลี่ยนคืนให้ท่านพร้อมคิดค่าบริการในการเดินทาง 400 บาท

การรับประกันแบตเตอรี่รถ - 3K แบตเตอรี่

เงื่อนไขการรับประกัน จะรับผิดชอบรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่รถยนต์ โดยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ

เมื่อความเสียหายเกิดจากการผิดพลาดจากโรงงาน
 • การประกอบกลับช่องเชล (Cell Reversal)
 • ซ๊อตหรือลัดวงจรภายใน (Internal Cell Short Circuit)
 • แกนขาด สะพานไฟขาด (Disconnection)
 • แกนขั้วขาด (Terminal / pole Disconnection)
ข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการรับประกัน
 • ฉลาก (สติ๊กเกอร์) หลุด หรือฉีกขาด ที่มิใช่เหตุจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย
 • รับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการเคลมโรงงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และมีแบตเตอรี่ลูกสำรองให้ใช้ระหว่างการเคลม ถ้าแบตเตอรี่รถยนต์ดังกล่าวเกิดความเสียหายมาจากโรงงาน
 • พ้นระยะเวลาการรับประกันตามที่กำหนด
  • LOW รับประกัน 12 เดือน
  • ADVANCE รับประกัน 15 เดือน
 • ความเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องของผู้ใช้
  • เติมสารที่ไม่บริสุทธิ์ หรือสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกรดกำมะถันเมื่อเริ่มใช้งานแบตเตอรี่
  • เติมน้ำกรดกำมะถันที่ไม่ได้ค่าความถ่วงจำเพาะมาตรฐานตามที่กำหนดเมื่อเริ่มใช้งานแบตเตอรี่
  • เติมสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์ในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่
  • เติมน้ำกลั่นมากเกินกว่าระดับสูงสุดที่กำหนดไว้บนแบตเตอรี่หรือมีการหกล้น
  • เปลี่ยนถ่ายน้ำกรดกำมะถันหรือเติมกรดกำมะถันเพิ่มหลังจากมีการใช้งานแล้ว (หรือมีการคว่ำหม้อจะเกิดระเบิดได้)
  • เปลือก แตก รั่ว ซึม จากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม
  • ระเบิด แตก หรือเชล เสียหายจากการลัดวงจรจากภายนอก
  • การอัดประจุไฟมากเกินไป (Overcharging) หรือการขาดการอัดประจุไฟ (Over discharging)
  • เปลือกแตก แกนขาด ขั้วขาด หรือหัก จากการทุบหรือกระแทกจากภายนอก
 • เสียหายเกิดจากการขาดการบำรุงรักษาเท่าที่จำเป็น
  • ขาดการเติมน้ำกลั่นเมื่อต้องการ (Dry conditioned)
  • ขาดการอัดประจุไฟเพิ่มเมื่อต้องการ
  • ขาดการทำความสะอาดที่สมควร จุกระบายอากาศอุดตัน อันทำให้เกิดการระเบิด แตกเสียหาย
  • สาเหตุอันเกิดจากความผิดพลาดจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับ แบตเตอรี่ ทำให้เกิดความเสียหาย (เช่น ชาร์จไฟผิดขั้ว)
  • ความเสียหายเกิดจากขนส่งที่มิใช่ผู้ผลิต หรือ ผู้จำหน่าย
 • ** การรับประกันนี้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล มิใช่เพื่อการรับจ้าง หรือ การพาณิชย์ **

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. ทั่วไทย เมื่อใช้ 3K แบตเตอรี่

รายละเอียดการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. ทั่วไทยจาก 3K
 • เป็นบริการสำหรับผู้ใช้แบตเตอรี่รถยนต์ 3K ตลอดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
 • เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ท่านสามารถโทรเรียกใช้บริการได้จาก 3K Call Center 081-383-3333
เงื่อนไข กทม. และปริมณฑล
 • สามารถเรียกใช้บริการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องยนต์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใน กทม.และปริมณฑล
 • หากต้องการรถลาก-รถยก ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3เค ให้บริการลากรถฟรี โดยจำกัดระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร และจำกัดปีละ 3 ครั้ง ต่อรถ 1 คัน
 • ** เกิน 30 กิโลเมตร คิดกิโลเมตรละ 20 บาท
 • ** บริการนี้เฉพาะการลากรถ-ยกรถ แบบช้อนล้อ เสริมล้อ เท่านั้น กรณีการยกรถทั้งคัน (แบบ SLIDE ON) จะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง โดย Call Center จะแจ้งราคาให้ทราบก่อนทุกครั้ง
เงื่อนไข ต่างจังหวัด
 • 3K แบตเตอรี่ จะรับผิดชอบค่าบริการในการซ่อมรถฟรีในครั้งแรก หรือ ค่าบริการรถยก-ลาก 400 บาทแรก ในครั้งแรกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยทาง Call Center จะแจ้งค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้ทราบทุกครั้ง โดยคิดค่าใช้จ่ายดังนี้
  • 3K แบตเตอรี่ รับผิดชอบกรณีค่าบริการในการซ่อมรถในครั้งแรกให้ฟรี (ไม่รวมค่าอะไหล่)
  • ** เค่าบริการซ่อมรถ ครั้งละ 800 บาท หรือ
  • 3K แบตเตอรี่ รับผิดชอบให้ 400 บาทแรก กรณีใช้บริการรถยก-ลาก ในครั้งแรก
  • ** เค่าบริการลากจูงครั้งละ 1,500 บาท ในระยะทาง 30 กม.แรก กิโลเมตรต่อไป กม.ละ 20 บาท
  • ** เค่าบริการยกทั้งคัน ครั้งละ 2,500 บาท ในระยะทาง 30 กม. แรก กิโลเมตรต่อไป กม.ละ 20 บาท
  • ยกตัวอย่าง
  • ** ลูกค้าเรียกใช้บริการซ่อมรถ ในครั้งแรก ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ครั้งต่อไปจ่ายค่าบริการเอง 800 บาท
  • ** ลูกค้าเรียกใช้บริการยก-ลากไม่เกิน 30 กม ในครั้งแรก ค่าบริการ 1,500 บาท 3เคจ่ายให้ 400 บาท ดังนั้นลูกค้าจ่ายเพิ่ม 1,100 บาท ครั้งต่อๆไป ลูกค้าจ่ายค่าบริการเองทั้งหมด
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ เป็นบริการฟรีค่าแรงเพื่อช่วยซ่อมแซมแก้ไขเครื่องยนต์ขั้นพื้นฐาน โดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น ไม่รวมค่าชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ กรณีที่ต้องเปลี่ยน
 • ให้ความคุ้มครองรถยนต์สี่ล้อส่วนบุคคลทั้งนี้ไม่รวมถึงรถรับจ้างสาธารณะหรือรถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ
 • พื้นที่การให้บริการครอบคลุม เฉพาะบนท้องถนนสาธารณะทั่วประเทศไทยเท่านั้น
 • *** ทั้งนี้ไม่รวมทางด่วนซึ่งมีบริการช่วยเหลือของตนเอง ไม่รวมพื้นที่เป็นเกาะ นอกจากเกาะภูเก็ต ***
 • ขอสงวนสิทธิการให้บริการในพื้นที่ส่วนบุคคล เช่นที่พักอาศัย ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า ลานจอดรถคอนโดมิเนียม อพาท์เม้นท์ เป็นต้น

การรับประกันแบตเตอรี่รถ - GS แบตเตอรี่

เงื่อนไขการรับประกัน จะรับผิดชอบรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่รถยนต์ โดยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • แบตเตอรี่ทุกลูกรับประกัน 12 เดือน ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล มิใช่เพื่อรับจางหรือการพาณิชย์
 • ต้องลอกสติ๊กเกอร์ เฉพาะ เดือน/ปี ที่สติ๊กเกอร์ประกันคุณภาพ (Warranty Sticker) ทุกลูกเมื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน หากลอกสติ๊กเกอร์ไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงวันที่ขายที่ชัดเจนบนแบตเตอรี่
 • การรับประกันแบตเตอรี่รถไม่รวมถึง ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้
 • การรับประกันแบตไม่รวมถึงภัยเสียหายจากธรรมชาติต่างๆ การซ่อมแซม หรือการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงจากเดิม
 • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงสาเหตุต่อไปนี้คือ การประจุไฟเกิน การปล่อยให้ไฟหมดนาน การปล่อยให้น้ำแห้งต่ำกว่าแผ่นธาตุ ความเข้มข้นของน้ำกรดสูงกว่ากำหนด ใช้สารเคมีอื่นแทนกรดกำมถัน หมดอายุการใช้งาน

การรับประกันแบตเตอรี่รถ - PUMA แบตเตอรี่

เงื่อนไขการรับประกัน จะรับผิดชอบรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่รถยนต์ โดยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ระยะเวลารับประกัน 60,000 กม หรือ 12 เดือน นับตั้งแต่วันติดตั้ง แล้วแต่เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
 • การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อท่านได้กรอกรายละเอียดในใบรับประกันครบถ้วน โดยมีตราประทับหรือลายมือชื่อผู้ขายในใบรับประกัน และท่านได้ส่งใบรับประกันส่วนที่ 3 แก่บริษัท ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันติดตั้ง
 • เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการรับประกันสินค้า 12 เดือน หรือ 60,000 กม ควรกรอกรายละเอียดของรถยนต์ เลขไมล์และวันที่ติดตั้งในใบรับประกันให้ครบถ้วน มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิในการรับประกันแบตเตอรี่รถให้ในระยะเวลา 12 เดือน หรือ 40,000 กม นับตั้งแต่วันติดตั้งเท่านั้น
 • ต้องมีใบรับประกันสินค้ามาแสดงเท่านั้นที่มาติดต่อกับบริษัท หากใบรับประกันมีรอยขีดฆ่าแก้ไขอย่างใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับประกัน
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากเหตุการณ์ต่อไปนี้
  • การตกแตกกระแทก ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
  • การนำแบตเตอรี่ไปใช้ในรถคันอื่นนอกจากที่ระบุในใบรับประกัน
  • การงัด แงะ หรือแกะ รวมถึงการพลิกคว่ำแบตเตอรี่
  • การระเบิด การแตก หรือการกระแทกจากภายนอกแบตเตอรี่
  • การติดตั้งหรือการใช้งานผิดประเภทหรือวิธี
  • การฉีกขาดของสติ๊กเกอร์รับประกัน

การรับประกันแบตเตอรี่รถ - PANASONIC แบตเตอรี่

เงื่อนไขการรับประกัน จะรับผิดชอบรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่รถยนต์ โดยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ ในกรณีดังต่อไปนี้

บทความแบตเตอรี่รถล่าสุด

แบตเตอรี่รถยนต์น่าใช้ปี 2020 เปลี่ยนแบตรถยนต์แบบไหนยี่ห้อไหนดี ราคาแพงหรือไม่

แบตเตอรี่รถยนต์น่าใช้ปี 2020 เปลี่ยนแบตรถยนต์แบบไหนยี่ห้อไหนดี ราคาแพงหรือไม่

แนะนำแบตเตอรี่รถยนต์แบรนด์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ แบตเตอรี่รุ่นใหม่เน้นใช้ทนไม่ต้องเติมน้ำกลั่น แบตเตอรี่แห้ง และ แบตเตอรี่กึ่งแห้ง แบตเตอรี่แบบไหน ยี่ห้อไหนมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง แบตเตอรี่ คือส่วนประกอบในรถยนต์อันดับต้น ๆ ที่ผู้ใช้รถต้องคอยดูแลและบำรุงรักษาเป็นประจำ เพราะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่เก็บไฟสำรองภายในรถ และจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ กล่าวคือถ้าไม่มีแบตเตอรี่ รถยนต์ก็สตาร์ตไม่ติดนั่นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยทั่วไปแบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ซึ่งถ้าหากไฟในรถเริ่มไม่สว่าง กระจกไฟฟ้าเปิด-ปิดช้าลง รถเริ่มสตาร์ตติดยากขึ้น นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าแบตเตอรี่รถคุณเริ่มจะหมดสภาพ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนลูกใหม่แล้ว และเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ จะเลือกใช้แบตเตอรี่ยี่ห้อไหนดี แบตเตอรี่ยี่ห้อไหน    อ่านต่อ ...

แบตเตอรี่รถยนต์ คือ อะไร

แบตเตอรี่รถยนต์ คือ อะไร

แบตเตอรี่รถ คือ อะไร แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นเซลล์ไฟฟ้าชนิดแหน่ง เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไป จะสามารถทำการอัดไฟใหม่ได้ภายหลังเมื่อใช้ไฟไปหมดแล้ว อาจจะพูดอีกนัยหนึ่งว่า Battery เป็นส่วนแหล่งเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า มันเก็บสะสมไฟฟ้าไว้ใช้เมื่อคราวจำเป็น แบตเตอรี่รถยนต์ ไม่ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าในตัวเอง แต่จะเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าไว้ในรูปพลังงานเคมี เมื่อต่อสายนำไปใช้พลังงานเคมีก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า หาก จะทำการสำรวจรถทุกๆ 20 คัน จะพบความจริงว่า รถ 1 คันต้องการแบตเตอรี่ใหม่ รถ 4 คันต้องการอัดไฟแบตเตอรี่ใหม่, รถ 5 คันต้องการสายแบตเตอรี่ใหม่ ที่เหลืออีก 10 คัน ต้องการแบตเตอรี่ใหม่ในระยะเวลา 12 เดือน ถ้าเราใช้ในฤดูร้อนระยะ 4 เดือน จะเหลืออายุการใช้งานของแบตเตอรี่เพียง 50% เท่านั้น เพราะในฤดูร้อนจะทำให้แบตเตอรี่ได้รับความร้อนตลอดทั้งได้รับความร้อนจาก    อ่านต่อ ...

การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์และการต่อพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ฉุกเฉิน เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์ไฟหมด และจำเป็นต้องอัดกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่โดยไม่มีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ สามารถต่อพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ลูกที่ไฟหมดเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์ของรถอีกคันได้ โดยทำดังนี้ จอดรถใกล้กัน แต่อย่าให้สัมผัสกัน ใช้สายพ่วงที่ใหญ่และไม่ยาวเกินไป ต่อแบตเตอรี่ตามหมายเลขในรูป คือ 1). ต่อขั้วบวก (+) ของสายพ่วงเส้นที่ 1 เข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟหมด 2). ต่อขั้วอีกข้างหนึ่งของสายพ่วงเส้นที่ 1 เข้ากับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่รถยนต์ดี 3). ต่อขั้วลบ (-) ของสายพ่วงเส้นที่ 2 เข้ากับขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่รถยนต์ดี 4). ต่อขั้วอีกข้างหนึ่งของสายพ่วงเส้นที่ 2 เข้ากับโครงรถคันที่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟหมด 5). เมื่อสตาร์ทรถคันที่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟหมด    อ่านต่อ ...

วิธีหาเลือกซื้อแบตเตอรี่รถที่เหมาะสมกับรถยนต์ของท่าน

วิธีหาเลือกซื้อแบตเตอรี่รถที่เหมาะสมกับรถยนต์ของท่าน

1.ก่อนอื่นท่านต้องเลือกร้านแบตเตอรี่ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแบตเตอรี่แบบชนิดว่าเป็นมืออาชีพนะครับ ทำไมต้องเป็นแบบนั้นครับ ก็เพราะว่าถ้าร้านแบตเตอรี่รถยนต์ที่ไม่เป็นมืออาชีพอาจจะแนะนำให้ท่านใช้แบตเตอรี่ที่ผิดประเภทหรือไม่เหมาะสมกับรถยนต์ของท่านได้ และท่านอาจจะเสียเงินฟรีๆเพราะท่านจะใช้แบตเตอรี่ดังกล่าวได้ไม่นาน ตัวอย่างเช่น -ถ้าท่านที่ใช้รถกระบะหรือ SUV ที่เครื่องยนต์มีขนาดมากกว่า 2800 CC.และท่านจะต้องใช้งานรถของท่านทุกวัน แบตเตอรี่ที่เหมาะสมที่สุดคือแบตเตอรี่รถยนต์ที่มีขนาด 90 แอมแปร์ เพราะว่าถ้าท่านเลือกซื้อหรือช่างแนะนำให้ท่านใช้แบตเตอรี่รถยนต์ที่มีขนาดต่ำกว่านั้น แบตเตอรี่รถยนต์ดังกล่าวจะไม่สามารถทนทานต่อกระแสไฟได้และจะทำให้เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรครับ -หากท่านใช้รถยุโรปและอยากประหยัดงบโดยใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ขั้วจม    อ่านต่อ ...

ขนาดแบตเตอรี่กับไดชาร์จ

ขนาดแบตเตอรี่กับไดชาร์จ

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ลูกใหญ่ แอมป์สูงขึ้น มีผลกับไดชาร์ทหรือไม่ ​​ไม่มีผลต่อการลดทอนอายุของไดชาร์จ เพราะแบตเตอรี่รถยนต์เสมือนถังน้ำสำรอง เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์ถูกเติมเต็มในครั้งแรก หากมีการใช้กำลังไฟออกไป ก็จะมีการเติมให้เต็ม หมุนเวียนกันตลอด ดังนั้นหากมีถังสำรองขนาดใหญ่ไว้ไม่เสียหายใดๆ    อ่านต่อ ...

แบตเตอรี่ยี่ห้อไหนทน

แบตเตอรี่ยี่ห้อไหนทน

แบตเตอรี่รถยนต์ยี่ห้ออะไรที่ทนทาน และสามารถใช้งานได้นานๆ จากประสพการณ์ที่เคยเห็นลูกค้าใช้มานะครับ GS แบตเตอรี่ และ 3K แบตเตอรี่ มีคนนิยมใช้มากและทนทาน อายุการใช้อยู่ประมาณ 2 ถึง 3 ปีครับ แต่ลูกค้าบางกลุ่มก็ใช้ Boliden แบตเตอรี่, Panasonic แบตเตอรี่, Bosch แบตเตอรี่,PUMA แบตเตอรี่, FB แบตเตอรี่ และ Yuasa แบตเตอรี่ ได้เกือบๆ 2 ถึง 3 ปี กันเลย สรุปแล้วแบตเตอรี่รถยนต์ทุกยี่ห้อมีความทนทานเท่ากันหมด แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ 1.ระบบไฟของรถยนต์ที่สมบูรณ์ ไม่มีไฟรั่ว ไฟค้าง 2.ระบบไดชาร์จที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่รถยนต์ได้ค่าแรงดันระหว่าง 13.9 ถึง 14.5 โวลต์ 3.ถ้าเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ชนิดเติมน้ำกลั่น ก็ต้องห้ามลืมเติมน้ำกลั่นเด็ดขาด 4.ไม่เคยลืมเปิดไฟทิ้งไว้จอดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟหมดเกลี้ยง    อ่านต่อ ...